<a href="http://www.flickr.com/photos/96187750@N05/10130831446/" title="DSCF0781 by ng_tue_nam, on Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2868/10130831446_bd8b4ac227_o.jpg" width="4000" height="3000" alt="DSCF0781"></a>
Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)